sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

Onko maailmankaikkeudella älyllistä suunnittelijaa ?


Olemmeko vain kylmän sattuman perusteella päätyneet tälle kauniille, siniselle pallollemme keskelle ääretöntä avaruutta? Vai voisiko olla toisin... Keskustelin joku aika sitten tästä niin oleellisesta asiasta erään valovoimaisen Facebook-ystäväni seinällä. Seuraavaksi ote kommentistani :

" Paula ainakin kysyi minulta suoraan kantaani siihen väitteeseen, että tämä hetki on ainoa totuus.

Siispä:
Mihin todistusaineisto viittaa...onko maailmankaikkeudessa jotain, joka viittaisi tai jopa todistaisi ,jonkun korkeamman, älykkään ja jopa mahtavan tahon olemassaoloa...tahon, joka mahdollisesti olisi ikuinen ja ,jolla voisi olla meille tietoa absoluuttisesta totuudesta ja mahdollisuudesta ikuisuuteen vain hetken sijasta.

Jos tällainen taho on, olisi uskottavaa, ettei hän olisi jättänyt meitä kyvöttömiksi halutessamme löytää todisteet .

Niin, ,vaikka koululaitos ja monin tavoin kaavoihinsa ja ennakkoluuloihinsa kangistunut tiedeyhteisö onkin suurimmalta osin pakkosyöttänyt aivoihimme evoluutioteoriaa todistettuna faktana...niin todellisuudessa se on vain hutera kokoelma vääristyneisiin perusteihin nojaavia uskomuksia...siis todellakin TEORIA...sen sijaan todisteet viittaavat ÄLYLLISEEN SUUNNITTELUUN...YMPÄRILLÄ OLEVA MAAILMAMME TODISTAA :
 
1 Fossiilisto osoittaa, että monenlaiset, rakenteeltaan monimutkaiset eliölajit ilmaantuivat äkisti.
2 Jokainen uusi laji poikkeaa edellisistä lajeista,oikeasti ei ole löytynyt välimuotoja,(vain spekulaatioita ja kyhättyjä huijauksia).
3 "Yksinkertaisinpienkin"elävien rakenteiden huikea monimutkaisuus.
4 On olemassa mm monimutkaisia biologisia järjestelmiä,joiden osat ovat kaikki järjestelmän toimintojen suorittamiselle välttämättömiä(redusoimaton monimutkaisuus).
5 Mietintään:mikä selittää informaatio-rikkaiden rakenteiden alkuperän biologisissa järjestelmissä?
6 Uudet lajit eivät ilmaannu vähitellen, vaikkakin monia muunnoksia; ei keskeneräisiä luita eikä elimiä.
7 Pienet muutaatiot pääsääntöisesti vahingollisia, suuret tappavat: eivät tuo uutta ja rakentavaa. Nuo kuuluisat mutaatioita tulvimaan saadut banaanikärpäspopulaatiot aina lopulta kuolevat omaan surkeuteensa...mutta sitähän meille ei haluta korostaa!


Luonnossa tapahtuu pientä muuntelua,jota havaitaan selvästi ja joka on tarpeellinen mekanismi eliöille ympäristön muutoksien takia .Mutta tällä muuntelulla on rajat,olennaisesti uusia rakenteita ja systeemejä se ei saa aikaan.
 
"Tieteelliseen auktoriteettiuskoon turvaavalla keisarilla on siis sukat jalassa,mutta tärkeimmät vaatekappaleet ovat kuviteltuja."
ÄLYLLISEN SUUNNITELIJAN VIESTI ITSESSÄÄN TODISTAA:
 
Raamatussa mainittiin jo ennen kuin tiede oli saanut sen selville,että maa on ripustettu tyhjyyden päälle...vaikka moninaisilla kansoilla oli kirjoittamisen aikaan aivan muut tarumaiset käsitykset.
Raamatussa enneustettiin todistettavasti lukuisia jopa satoja vuosia aiemmin monia sittemmin tapahtuneita asioita:
Esim Jesaja ennusti tarkkaan jo noin 150 vuotta etukäteen, että Babylon valloittaisi heidän maansa ja he joutuisivat pakkosiirtolaisuuteen.Samoin hän ennusti jopa nimeltä, ( ja yksityiskohtaisesti kuvaillen) miten Kyyros vapauttaisi juutalaisen kansan ja kukistaisi Babylonin ilman taisteluita. Ja lisää muita toteutuneita ennustuksia esim Jeesuksen syntymään ja elämään liittyen löytyy!

Todisteet siis viittaavat älylliseen Suunnittelijaan: Luojaan, joka on ikuinen ja tietää asioista totuuden, joka on ollut aina voimassa ja tulee olemaan, ei vain tässä hetkessä vaan ikuisesti...meille ihmisillekin tarjotaan mahdollisuutta siihen ikuisuuteen...jos emme ole liian unessa havaitaksemme sitä. "

Niin... viime aikoina olen puhunut paljon aitoudesta, alkuperäisyydestä ja laadusta. Olen halunnut olla mukana herättelemässä keskustelua ja pohdintaa siitä, miten keinotekoiseksi ja luonnottomaksi maailmamme onkaan monin tavoin mennyt...ja miten se vaikuttaa meihin kaikkiin pallomme asukkaisiin.


Jos kannustankin vaihtamaan lisäainepommit luomuun ja korvikemehut lähdeveteen...Jos peräänkuulutankin kuluttajakriittisyyttä ja paluuta juurille...Niin kuinka, kuinka paljon enemmän kannatankaan aatteissa korvikkeitten vaihtamista siihen alkuperäiseen ja kaikkein aidoimpaan...

Jos vaadit ruualtasi laatua, vaadi sitä arvoiltasikin! Vielä enemmän kuin tämän maailman myrkkyjäämät ja lisäaineet ravinnossamme kaikki epäaito ja korvike haittaa meidän sisäisessä
maailmassamme.

Meidät luotiin elämään yhteydessä Luojaamme ja kuuntelemaan hänen opastustaan, rakastamaan ja palvomaan Häntä. Jos emme löydä tähän aitoon, alkuperäiseen asemaamme, niin tilalle voi tulla vain huonompaan. Kaikki muu, kaunis ja ylväältäkin kuulostava on vain korviketta sen aidon ja alkuperäisen rinnalla.

Parasta laatua elämässä on läheinen suhde kaikkeuden mahtavimpaan persoonaan, Luojaamme.
Jos etsit elämässäsi laatua, jos etsit rakkautta, löydä tetragrammi J H W H. Persoona tämän hänen itse ilmoittamansa nimen takana on Luojamme, kaiken laadun ja rakkauden perimmäinen lähde !
2 kommenttia:

 1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 2. Itseään uskonnottomaksi ja objektiiviseksi kuvaileva tieteentekijä, filosofi tai kuka muu tahansa meistä voi ollakin itse sitä tajuamattaan kaikkein eniten uskonnollisesti sitoutunut. Ja hän voi olla sitoutunut aatemaailmaansa vieläpä niin hämäävästi, että hän pyrkii esittämään näkemyksensä tieteenä.

  Nykytilanteessa älykkään suunnittelun mahdollisuus pyritään usein sulkemaan jo lähtöasettelussa pois ja se on tietenkin jo tieteellisestikin ajatellen kestämätöntä.

  Ennakkoluulotomuus on tietenkin rehellisempää ja hedelmällisempää kuin jo ennalta päätetty sitoutuminen naturalismiin eli tieteelliseen materialismiin!

  Erilaiset näkökulmat ja mielipiteet asioista voivat tosiaan olla omaa ajattelua rikastuttavia...oma kanta voi joko muuttua tai vahvistua entisestään .Elämä on jännittävämpää ja kutkuttavalla tavalla haastavaa, kun edes ajoittain kestämme erilaisten ajatusten ristitulta. On hyvä katsoa elämää avoimin silmien, valmiina puolustamaan kantojaan, mutta myös tarvittaessa punnitsemaan omia näkökulmiaan.  Mainio esimerkki sen sijaan varsin kohtaamattomasta tieteentekijästä ja ajattelijasta on kosmologi Kari Enqvist, jonka perustelut "uskonnottomuudelle" eivät ole tieteellisiä vaan melkoisen taitavasti tunteisiin vetoavaa retoriikkaa ja tiedon luonnetta koskevaa filosofiaa. Filosofiaa,jonka sen esittänyt Ayer on itsekin sittemmin ehtinyt hylätä.

  Valaiseva pätkä T. Puolimatkan teoksesta(tässä tulee siis oivaltavaa tykitystä myönnettäköön, vaikken kyseisen kirjailijan näkemysten kanssa olekaan monessa asiassa lainkaan samoilla linjoilla ):

  "Enqvistin "uskonnottomuuden" perustana oleva positivistinen todennettavuusehto on siis luonteeltaan itsensä kumoava. Keith Ward kertoo keskustelusta erään opiskelijan ja todennettavuusehtoa puolustaneen positivistifilosofin Alfred Ayerin välillä:

  Eräs opiskelija kerran kysyi (Ayerilta),onko mahdollista esittää mitään tosia yleisiä väitteitä mielekkäistä väitteistä:"Kyllä", hän vastasi ."On mahdollista sanoa, että kaikkien mielekkäiden väitteiden on periaatteessa oltava todennettavissa." Opiskelija vastasi:" Ymmärrän mitä tarkoitat. Mutta miten on mahdollista todentaa tuo väite?"

  Filosofi sanoi:"Olen iloinen, että kysyit tuota. Sitä ei ole mahdollista todentaa.Mutta se ei olekaan itse asiassa mielekäs väite.Se on sääntö kielenkäyttöä varten:" "Kenen sääntö?" "No,se on itse asiassa minun sääntöni.Mutta se on hyvin hyödyllinen sääntö.Jos käytät sitä huomaat olevasi täysin samaa mieltä minun kanssani. Minun mielestäni se on erittäin hyödyllistä:" (Ward 2002:184  ‎"Ayer pohdiskeli myöhemmin :"Minä vain ilmaisin (todennettavuusehdon) dogmaattisesti ja monet ihmiset näyttivät vakuuttuvan väitteistäni:" (Ayer;sit.Ward 1986:59)


  Ayer myöntää esittäneensä todennettavuusehdon ilman älyllisiä perusteita ja hämmästelee sitä, että ihmiset uskoivat hänen oppinsa pelkästään hänen auktoriteettinsa varassa.

  Todennettavuusehdon kaltaiset perususkomukset omaksutaan usein ilman varsinaisia perusteluja ,pelkästään niiden tunteenomaisen vetovoiman perusteella.

  Tällaista vetovoimaa lisää, jos merkittävässä asemassa olevat ihmiset puolustavat sitä suurella vakaumuksella.Tässä tapauksessa vetovoimaa lisää myös se, että todennettavuusehto näyttää vapauttavan ihmisen kokonaan pohtimasta Jumalan olemassaoloa.. "


  Niin, ihmisellähän on kautta aikojen ollut taipumus etsiä näkemyksiä, jotka kutkuttavat hänen omia korviaan ja tukevat niitä ajattelumalleja, joihin hän jo ennestään tuntee vetoa.

  Kaikkein hedelmällisintä elämässä on kuitenkin aina etsiä totuutta ja kaiken viisauden alkuperäisintä lähdettä.

  VastaaPoista